Current Position: home page > Administration

Administration

Administration
Dean:Rongming Wang
Associate Deans: Zhanghua Chen; Hongshen Ding; Yanping Chen; Yufu Liu; Heng Niu
Assistant dean: Hongru Wei

Academic Committee
Dean: Hong Qiu
Members: Xingqiao Ma, Xin Ju, Hong Qiu, Lequan Min, Zhanghua Chen, Xinchun Shang, Liancun Zheng, Qiang Gu, Fucheng Liao

Academic Degree Committee
Dean: Rongming Wang
Vice Dean: Liancun Zheng, Zhanghua Chen
Members: Hongsheng Ding, Wanbiao Ma, Xingqiao Ma, Rongming Wang, Xin Ju, Feixing Wang, Yanping Chen, Di Chen, Zhanghua Chen, Xinchun Shang, Liancun Zheng, Qiang Gu, Fucheng Liao

Teaching Instruction Committee
Dean: Fucheng Liao
Vice Dean: Zhanghua Chen
Members:  Hongru Wei, Xingqiao Ma, Ping Wu, Hong Qiu, Zhanghua Chen, Liancun Zheng, Lutao Zhao, Mei Xu, Fucheng Liao, Vice dean of everydepartments (Department of Applied Mathematics, Department of Information and Computing Science, Department of Applied Physics, Department of Applied Mechanics)
Secretary: Hongru Wei